Gemeente Bergen op Zoom - Kapmeldingen van bomen in de Openbare Ruimte

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Bergen op Zoom. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Bergen op Zoom
  2. gmb-2023-483350
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

De gemeenteraad heeft in juli 2004 besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen. Toch is het in sommige gevallen noodzakelijk dat kap-/verplantwerkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden. Zoals gemeld in de publicatie d.d. 9 januari 2005 betreffende “Intrekking Boomverordening 2001” wordt hieronder melding gedaan van bomen die worden gekapt/verplant. Tegen de kap-/verplantwerkzaamheden kan geen bezwaar worden aangetekend. Kastanjelaan, Bergen op Zoom Ter plaatse staan 5 eikenbomen die overlast en problemen geven aan bestrating en huizen door wortelopdruk. Gezien de bomen instabiel worden na het verwijderen van de wortels, zijn we genoodzaakt de bomen te kappen. Na de reconstructie van de Kastanjelaan - als het riool en andere kabels en leidingen zijn vervangen - worden er nieuwe bomen teruggeplant.Lodijkepad, Bergen op Zoom Er moeten 22 bomen worden gekapt vanwege de wortelopdruk onder het fietspad. Het fietspad zal nieuw asfalt krijgen. De bomen en hagen worden herplant na deze werkzaamheden.Burgemeester Elkhuizenlaan, Halsteren De Burgemeester Elkhuizenlaan wordt volgend jaar heringericht en voorzien van nieuwe bestrating. Het straatprofiel wordt aangepast en op een aantal delen in de straat voorzien van nieuwe kabels en leidingen. Bij deze werkzaamheden is bomenkap van een aantal bomen onvermijdelijk. In de voorbereiding worden binnenkort 43 lindebomen gekapt. Na de reconstructie worden er weer bomen teruggeplant.Mozartlaan, Bergen op Zoom De gehele straat inclusief woningen wordt vernieuwd. De 6 bomen in deze straat worden gekapt. Na de reconstructie worden er weer bomen en andere beplanting teruggeplant.Hazelaar, Halsteren Er staan 18 hazelnootbomen die door de wortelopdruk het trottoir en parkeervakken ontoegankelijk maken. Om de omgeving hier weer veilig en toegankelijk te maken, dienen de wortels weggehaald te worden. De bomen kunnen niet worden behouden. Na de reconstructie worden er weer bomen teruggeplant.Wouwseweg, HalsterenDe Wouwseweg wordt volgend jaar heringericht en voorzien van nieuwe bestrating. Het straatprofiel zal worden aangepast. Een zestal bomen zijn niet meer te behouden bij deze herinrichting en deze worden gekapt. Na reconstructie van de straat worden er weer nieuwe bomen en struiken geplant.Plasticslaan, Bergen op Zoom Er moeten 37 essen gekapt worden vanwege de reconstructie van deze weg. Na de reconstructie worden er weer bomen teruggeplant.Artilleriestraat, Bergen op Zoom In de Artilleriestraat worden vanwege de reconstructie in de straat 28 bomen gekapt. Er worden na de reconstructie weer bomen teruggeplant.Koffiebos, HalsterenAan het talud van de Brabantwal, achter de woningen van het Koffiebos, wordt groot onderhoud aan het bosplantsoen uitgevoerd. Een aantal bomen en struiken staan in de verdrukking en groeien hierdoor schuin naar de buitenkant toe. Bij de dunning zal er, alvorens er een flora/fauna-check gedaan is, een keuze gemaakt worden welke bomen ertussenuit gezaagd worden. De bomen worden alvorens aangemerkt met een verfstip. Risicobomen Door de gemeente is er een inventarisatie gemaakt waar risicobomen staan. De risicobomen zijn nader onderzocht met apparatuur om de bomen door te meten op stabiliteit van de stam en eventuele spontane takbreuk. Er zijn 3 bomen die op korte termijn gekapt moeten worden. Dat is een kastanjeboom aan de Thomas de Rouckstraat, een eikenboom aan de Vijverberg en een beukenboom aan het Juvenaatplein.Stormschade Op een aantal locaties is er tijdens de afgelopen storm schade ontstaan aan de bomen. Op de meeste locaties is de omgeving veiliggesteld en zijn omgewaaide of afgebroken bomen verwijderd of gesnoeid. Aan de Vijverberg is een gebied afgezet vanwege een aantal bomen die zwaar gehavend zijn. Hier zullen de onveilige bomen binnenkort gekapt worden. Ook aan het Vossenpad in Bergen op Zoom zijn een aantal bomen afgebroken. Ook hier zullen de onveilige bomen gekapt worden. De betreffende bomen zijn inmiddels aangemerkt met een verfstip en zullen binnen 3 maanden gekapt worden. We streven ernaar om op dezelfde plaats of in de nabije omgeving nieuwe bomen terug te planten.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbergenopzoom.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen