Gemeente Bergen op Zoom - De gemeenteraad vergadert in november/december 2023

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Bergen op Zoom. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Bergen op Zoom
  2. gmb-2023-483319
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Op woensdag 15 november is er een beeldvormende vergadering. In deze vergadering wordt het raadsvoorstel Culturele huisvesting voor Vastenavend bouwclubs behandeld. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Stadhuis, Grote Markt 1, Bergen op ZoomOp donderdag 16 november is er een beeldvormende vergadering. In deze vergadering wordt onder andere het Gemeentelijk Waterprogramma, de Gewijzigde vaststelling Poortgebied Bergsche heide en het ontwerp paraplubestemming Kamerbewoning behandeld. Aanvang 19.00 uur. Locatie: Stadhuis, Grote Markt 1, Bergen op ZoomDe volledige agenda is te vinden op de gemeentelijke website.https://ris2.ibabs.eu/BergenOpZoomJe kan ook inspreken. 1.Inspreken kan op een onderwerp op de agenda van de beeldvorming of commissies (met uitzondering van raadsbesluiten waar bezwaar en beroep tegen kan worden ingediend en onderwerpen die betrekking hebben op de aanwijzing of benoeming van personen) of over andere onderwerpen. Je kunt gebruik maken van je spreekrecht, een inspreker kan op dat moment geen vragen stellen.2.De inspreektijd is maximaal 5 minuten.3.Raadsleden kunnen insprekers vragen stellen en in gesprek gaan over het onderwerp. Een verzoek om in te spreken moet minimaal 24 uur van tevoren zijn doorgegeven aan de griffie. Dat kan per e-mail: griffie@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop je wilt inspreken.De locatie is de raadzaal van het Stadhuis aan de Grote Markt 1. De bijeenkomst is openbaar en live te volgen via de gemeentelijke website. Op Maandag 27 november vergadert de Commissie Mens Maatschappij en Vrijetijd.  Bij de commissie MMV wordt onder andere gesproken over Culturele huisvesting voor Vastenavend bouwclubs en de actualisatie van het Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2024. Op Dinsdag 28 november vergadert de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie.  Bij de commissie RDE wordt onder andere gesproken over Verkoop Parkkeetje en het Gewijzigde bestemmingsplan Poortgebied.Op Woensdag 29 november is de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie. Bij de commissie RDE wordt onder andere gesproken over het Vaststellen Erfgoedverordening en het ontwerp paraplubestemming Kamerbewoning.Op Donderdag 30 november is de Commissie Algemeen.  Bij de commissie algemeen wordt onder andere gesproken over Belastingmaatregelen OZB en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).Woensdag 13 december : Raadsvergadering. (deze raadsvergadering is onder voorbehoud, afhankelijk van de behandelwijze van de stukken. Meer duidelijkheid hierover komt in de week van 4 december)Donderdag 14 december : Raadsvergadering.Aanvangstijd van de commissieavonden en de raadsvergadering is 19.30 uur, De bijeenkomsten zijn openbaar in de raadzaal van het Oude Stadhuis en live te volgen. Actualisatie agenda’sKijk voor actuele informatie, de agenda’s en eventuele wijzigingen van bijvoorbeeld onderwerpen, locatie en tijd op https://ris2.ibabs.eu/BergenOpZoomEen uitgebreidere beschrijving van de werkwijze van de gemeenteraad is te vinden op https://www.bergenopzoom.nl/gemeenteraad

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbergenopzoom.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen