Gemeente Bergen op Zoom – Verleende vergunning evenement

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Bergen op Zoom. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Bergen op Zoom
  2. 3e5e2e568f70ca67fd6c345ce2bb3791
  • Onderwerp: evenementenvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Verleende vergunning evenement   Schuurfeest KPJ Halsteren op 5 en 6 april 2024 Tholenseweg 26, Halsteren     Vergund: vergunning evenement   Datum verlening: 26 februari 2024     Bezwaar en voorlopige voorziening   Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit bijvoegen) en de gronden waarop het bezwaar berust.   Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA te Bergen op Zoom.   Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.   Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.   Wilt u informatie betreffende een vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via het klant- en contactcentrum, telefoonnummer 14 0164 of 0164 277 000.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbergenopzoom.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen